BESKYT DINE PATIENTER

Påvist effekt mod retrograd infektion.*,1,2,3

UnoMeter™ Safeti™ Plus

-system til monitorering af timediurese

 

* Som påvist in vitro

Forebyggelse af infektion

Forebygger risiko for retrograd infektion. Påvist in vitro.1,2

Forbedret pleje

Intuitivt produktdesign med funktioner, der sparer behandlertid og giver sundhedspersonalet valide urinmålinger.

Til alle patienter

Designet til at give nøjagtige urinmålinger, selv ved små mængder urin. Designet gør det endvidere muligt at transportere patienten, og timediuresesættet kan fastgøres til forskellige sengetyper.

Tidligere
Næste

Risiko for kateterassocierede urinvejsinfektioner (CAUTI)

Monitorering af timediurese er afgørende for at kunne påvise en væskeubalance, nyresvigt eller eventuelle infektioner hos kritisk syge patienter.
Selvom det er vigtigt at foretage timediuresemåling, kan det medføre CAUTI og andre nærliggende behandlingskomplikationer.

Prævalens af CAUTI

CAUTI'er er de mest almindelige nosokomielle infektioner på hospitaler og plejehjem, idet de tegner sig for >40 % af alle institutionserhvervede infektioner.4

På intensivafsnittet er patienterne i højrisiko for at udvikle CAUTI på grund af hyppig brug af urinvejskatetre5. På intensivafsnittet er 95 % af alle urinvejsinfektioner CAUTI'er6. På trods af prævalens og eksisterende foranstaltninger for at reducere incidensen af CAUTI, anses det stadig for at være den næsthyppigste plejerelaterede infektion hos kritisk syge patienter.6


Patogenese for CAUTI

CAUTI opstår hos op til 25 % af patienter, der har behov for urinvejskateter i ≥ 7 dage4. De fleste mikroorganismer, der forårsager CAUTI, opstår ekstraluminalt. En mindre men også betydelig procentdel (30-40 %) af kateterinfektionerne opstår intraluminalt. Intraluminal kontamination kan skyldes tilbageløb af mikroorganismer, der er kommet ind i kateterlumen eller ved, at urinen er blevet kontamineret i opsamlingsposen.4

Komplikationer som følge af CAUTI

CAUTI'er er en alvorlig trussel mod patienterne. De kan medføre forlængede indlæggelser og komplikationer som f.eks. sepsis og endocarditis8 og er forbundet med øget morbiditet og økonomiske konsekvenser6. Omtrent 13.000 dødsfald er forbundet med urinvejsinfektioner (UTI’er) i USA årligt.8

CAUTI-associerede komplikationer kan medføre:

 • Ubehag hos patienten13
 • Øget morbiditet og mortalitet10
 • Forlænget hospitalsindlæggelse med 2-4 dage10
 • Øgede sundhedsøkonomiske omkostninger10

 

 

UnoMeter™ Safeti™ Plus-monitoreringssystem til timediurese

Påvist effekt mod retrograd infektion*,1,2

In vitro påvist begrænsning af kontaminering til opsamlingsposen1,2,3

In vitro-forsøgsresultater har påvist, at UnoMeter™ Safeti™ Plus er med til at forebygge retrograd infektion mere effektivt end traditionelle timediuresesæt med et frontmonteret kammer.*,1,2,3

Topmonterede systemer som f.eks. UnoMeter™ Safeti™ Plus har vist sig at være bedre til at forebygge retrograd kontamination end systemer, der kræver hældning af selve monitoreringskammeret, idet det potentielt kan medføre kontakt mellem kontamineret urin og slangeindgangen.1

Et in vitro-forsøg sammenlignede UnoMeter™ Safeti™ Plus med to frontmonterede timediuresesæt med det formål at forebygge bakteriel migrering fra opsamlingsposen til målekammeret eller kateteret i en simuleret blæremodel.2

Efter 7 dage var det kun UnoMeter™ Safeti™ Plus, der ikke havde påvist nogen kontaminering med bakterier fra posen til målekammeret. I begge frontmonterede timediuresesæt blev der påvist kontaminering i målekammeret.

Procentdel af prøver med bakterievækst

  Efter 2 dage Efter 4 dage Efter 7 dage
Urinmåler 1 75% 100% 100%
Urinmåler 2 100% 100% 100%
UnoMeter™ Safeti™ Plus 0% 0% 0%

2009 in vitro-forsøg: Med faste tidsintervaller blev der fra hvert timediuresesæt taget fire prøver, der blev analyseret for at påvise, om der var bakterievækst (n=4).

Forsøgsresultaterne påviste, at på trods af at UnoMeter™ Safeti™ Plus’ opsamlingspose var kontamineret, var det end ikke muligt for bakterierne at migrere videre ind i selve målekammeret eller ind i kateteret.2

*Som påvist in vitro.

Opdag fordelene ved UnoMeter™ Safeti™ Plus

UnoMeter™ Safeti™ Plus er med til at forhindre retrograd infektion*,1,2

In-vitro-forsøgsresultater påviste, at UnoMeter Safeti Plus fastholder en kontaminering i opsamlingsposen og forhindrer dermed en bakteriel migrering videre til målekammeret eller katetret.*,1,2

Udformningen af UnoMeter™ Safeti™ Plus med det topmonterede kammer og to kontraventiler er med til at reducere risiko for retrograd infektion.1

Forsøgsresultaterne påviste, at UnoMeter™ Safeti™ Plus er med til at forhindre retrograd infektion mere effektivt end konkurrerende timediuresesæt med et traditionelt frontmonteret kammer.2

*Som påvist in vitro

Luk Slange med dobbelt lumen minimerer urinstase
Luk Prøvetagningsport med dokumenteret forebyggelse af bakterieoverførsel*,11
Luk Kontraventil i konnektor er med til at eliminere risiko for tilbageløb af urin til blæren
Luk Anti-kink-spiral minimerer urinstase
Luk Topmonteret dråbekammer reducerer risiko for retrograd infektion1
Luk Kontraventil i opsamlingsposen er med til at forebygge tilbageløb af urin til kammeret
Luk Et kompakt system er med til at reducere risiko for kontaminering fra gulvet

UnoMeter™ Safeti™ Plus er designet, så sundhedspersonalet sparer tid og kan være sikker på en valid urinmåling.

Systemet er designet med funktioner, så sundhedspersonalet kan bruge mindre tid på at håndtere produktet og mere tid på at tage sig af patienten.

UnoMeter™ Safeti™ Plus har en unik Kombikon™-prøvetagningsport med et gennemsigtigt vindue til observation af urinophobning, et intuitivt og énhåndsbetjent åbne-/lukkesystem for tømning af kammeret samt og fleksible ophængningsmuligheder.

Luk Kombikon™-prøvetagningsport (nålefri) med gennemsigtigt vindue gør det muligt at observere urinophobning inden prøvetagning
Luk Nemt at håndtere udløb i bunden
Luk Letaflæselige tal på kammeret for nem og nøjagtig måling
Luk Intuitivt og énhåndsbetjent åbne-/lukke håndtag - gør det muligt at tømme opsamlingsposen for urin ved blot at dreje på håndtaget øverst på monitoreringskammeret
Luk Fleksible ophængningsmuligheder for fastgørelse til sengen

UnoMeter™ Safeti™ Plus er designet til at give nøjagtige urinmålinger. Patienten kan let transporteres, da timediuresættet kan fastgøres til forskellige sengetyper.

Målekammeret har en detaljeret skalering, der giver præcise målinger selv hos patienter med oliguri og pædiatriske patienter.

Kombikon™-prøvetagningsport gør det muligt at udtage urinprøver selv ved små mængder urinproduktion. Det gennemsigtige vindue på forsiden gør det muligt at observere urinophobning ved anvendelse af slangeklemme på systemet.

UnoMeter™ Safeti™ Plus kan også transporteres, selv når det er i brug.

Luk Urinprøveopsamling selv hos patienter med lav diurese/oliguri (Slangeklemmen gør det lettere at ophobe urin ved prøvetagningsporten)
Luk Konnektoren passer sammen med alle Foley-katetre*
*Foley-katetre der opfylder kravene i ISO 20696:2018
Luk Kombikon™-prøvetagningsport med observationsvindue for urinophobning gør det muligt at tage prøver selv ved små mængder urinproduktion
Luk Under transport anbringes timediuresættet med forsiden opad. Herved sikres en kontinuerlig timediuremåling
Luk Det lille kammer giver nøjagtige målinger selv ved små urinmængder12
Luk Fleksible ophængningsmuligheder gør det nemt at fastgøre systemet til forskellige sengetyper

Klik her for at få oplysninger om produktkataloget.

Nyttige dokumenter

Vælg dokumenterne for at downloade eller klik på dem for at åbne som PDF.

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Fixed Bag)

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Change Bag)

Kontakt os og få mere at vide

Hvordan vi bedst støtter jer i at opnå bedre resultater for patienterne

Kontakt

*Som påvist in vitro.

 1. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of different urine-meters in an experimental bladder-drainage model: prevention of ascending contamination depends on construction of the urine meter. British J of Infect Control 2005;6(5):14-17
 2. Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.
 3. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of ascending contamination in different urine meter systems. Test Report: December 2011, data on file, ConvaTec.
 4. Maki DG, Tambyah PA; Engineering out the risk of Infection with Urinary Catheters. Emerging Infectious Diseases: Vol. 7, no. 2, March-April 2001.
 5. Marra, A. R., Sampaio Camargo, T. Z., Gonçalves, P., Sogayar, A. M., Moura, D. F., Jr, Guastelli, L. R., Alves Rosa, C. A., da Silva Victor, E., Pavão Dos Santos, O. F., & Edmond, M. B. (2011). Preventing catheter-associated urinary tract infection in the zero-tolerance era. American journal of infection control, 39(10), 817–822. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.01.013.
 6. Aubron, C., Suzuki, S., Glassford, N. J., Garcia-Alvarez, M., Howden, B. P., & Bellomo, R. (2015). The epidemiology of bacteriuria and candiduria in critically ill patients. Epidemiology and infection, 143(3), 653–662. https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0950268814000934. Accessed on 14/2/2021.
 7. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in US Hospitals and Benefits of Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf. March 2009. Page 12, Table 3. Accessed February 16, 2021.
 8. Letica-Kriegel AS, Salmasian H, Vawdrey DK, et al Identifying the risk factors for catheter-associated urinary tract infections: a large cross-sectional study of six hospitals. BMJ Open 2019;9:e022137. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022137.
 9. Centers for Medicare and Medicaid Services, http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/HospitalAcqCond/Hospital-Acquired_Conditions.html. Accessed 17/02/21
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Background: Impact of CAUTI, HYPERLINK "http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf" www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf. Accessed 17/02/21.
 11. Ashman P, Investigation of Microbial Barrier Properties of Urine Bag Sampling Ports. Test Report, March 2015, Data on file, ConvaTec.
 12. Price, L., UnoMeter Safeti Plus measuring accuracy testing (WHRI3693 TA263) , Test Report, October 29, 2012, Data on file, ConvaTec.
 13. Parker, V., Giles, M., Graham, L. et al. Avoiding inappropriate urinary catheter use and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): a pre-post control intervention study. BMC Health Serv Res 17, 314 (2017). https://doi.org/10.1186/s12913-017-2268-2. Accessed 17.03.2021.
Cookies er nødvendige for at få denne hjemmesiden til at virke optimalt. De hjælper os til at vide lidt om, hvordan du bruger vores hjemmeside,  hvilket forbedrer brugeroplevelsen både for dig og for andre. Cookies på dette site anvendes kun til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du fortsætter med at anvende denne hjemmeside, accepterer du brugen af ​​cookies. Du kan blokere for brugen af cookies ved at følge instruktionen Sådan blokeres og undgås cookies
Lær mere om vores cookie politik
Luk