SUOJAA POTILAITASI

Tutkitusti tehokas retrogradisen infektion torjunnassa*,1,2,3

UnoMeter™ Safeti™ Plus

-tuntidiureesimittari

 

* Osoitettu In vitro

Infektioiden ehkäiseminen

Suojelee riskipotilaita vähentämällä retrogradisen infektion riskiä. Vaikuttavuus infektion torjunnassa todennettu In vitro .1,2

Optimoitua sairaanhoitoa

Helppokäyttöinen tuotemuotoilu auttaa säästämään hoitohenkilökunnan aikaa ja mahdollistaa luotettavan virtsan mittaamisen.

Kaikille potilaille

Suunniteltu tarkkaan virtsan mittaamiseen kaikilla potilailla myös määrien ollessa pieniä, kuljetuksen aikana ja eri osastojen erilaisissa vuodetyypeissä.

Edellinen
Seuraava

Katetrointiin liittyvien virtsatieinfektioiden (VTI) riski

Tuntidiureesin tarkkailu on tärkeää nestetasapainon häiriöiden ja munuaisten heikon toiminnan sekä mahdollisten infektioiden tunnistamisessa kriittisesti sairailla potilailla. Vaikka kyse onkin tärkeästä toimenpiteestä, virtsan mittaaminen katetrin avulla voi aiheuttaa virtsatieinfektion ja muita hoitoon liittyviä komplikaatioita.

Katetriin liittyvän VTI:n yleisyys

Katetriin liittyvä virtsatieinfektio on yleisin sairaaloihin ja hoitokoteihin liittyvä infektio, ja sen osuus on >40 % kaikista hoitolaitoksissa saaduista infektioista.4

Tehohoitoyksiköissä potilailla on suurempi riski saada katetriin liittyvä VTI, sillä kestokatetrointi on yleistä5. Tehohoitoyksiköissä 95 % kaikista virtsatieinfektioista ovat katetriperäisiä.6

Yleisyydestään johtuen ja torjuntatoimenpiteistä huolimatta, katetriin liittyvä VTI on edelleen toiseksi merkittävin terveydenhuoltoon liittyvä infektio kriittisesti sairailla potilailla.6


Katetriin liittyvän VTI:n patogeneesi

Katetriin liittyvä VTI kehittyy jopa 25 %:lle potilaista, jotka tarvitsevat katetria ≥ 7 päivää4.

Vaikka endeemistä katetriin liittyvää virtsatieinfektiota aiheuttavista mikro-organismeista suurin osa on peräisin luumenin ulkopuolelta, merkittävä osuus (30–40 %) katetriin liittyvistä infektioista on peräisin luumenin sisältä. Intraluminaalinen kontaminaatio voi johtua sellaisten mikro-organismien refluksista, jotka ovat päässeet katetrin luumenin sisälle tai kontaminoineet keräyspussissa olevan virtsan.4

Katetrointiin liittyvän VTI:n aiheuttamat komplikaatiot

Katetrointiin liittyvä VTI on vakava uhka potilaille. Se voi pidentää sairaalassaoloaikaa, aiheuttaa komplikaatioita, kuten sepsiksen tai endokardiitin8, ja on yhteydessä korkeampaan sairastavuuteen ja taloudellisiin vaikutuksiin6. Virtsatieinfektioihin liitetään Yhdysvalloissa arviolta 13 000 kuolemaa vuosittain.8

Katetriin liittyvä VTI katsotaan sairaalasta peräisin olevaksi, joten se ei oikeuta vakuutuskorvaukseen9. Katetriperäiseen virtsatieinfektioon liittyvien komplikaatioiden mahdollisia seurauksia:

 • Epämukavuus potilaalle13
 • Sairastavuuden ja kuolleisuuden nousu10
 • Sairaalassaoloaika pitenee 2–4 päivää10
 • Kohtuuttoman suuret terveydenhoitokustannukset10

 

 

UnoMeter™ Safeti™ Plus -tuntidiureesimittari

Tutkitusti tehokas retrogradisen infektion torjunnassa*,1,2

In vitro todistettu kontaminaation hallinta keräyspussissa1,2,3

In vitro -tutkimustulosten mukaan UnoMeter™ Safeti™ Plus auttaa ehkäisemään retrogradista infektiota tehokkaammin kuin perinteiset virtsan mittauslaitteet, joissa on eteen kiinnitetty mittauskammio.*,1,2,3

Ylhäältä kiinnitettyjen laitteiden, kuten UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmän, on osoitettu olevan tehokkaampia bakteerikasvun ehkäisemisessä kuin järjestelmien, joita on kallistettava mittauskammion tyhjentämistä varten, jolloin kontaminoitunutta virtsaa voi joutua letkun liittimeen.1

In vitro -tutkimuksessa vertailtiin simuloidun virtsarakkomallin avulla UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmää ja kahta edestä kiinnitettyä laitetta sen osalta, miten ne ehkäisevät bakteerien kulkeutumista keräyspussista mittauskammioon tai katetriin.2

Seitsemän päivän kuluttua vain UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmässä bakteerit eivät olleet edenneet pussista mittauskammioon. Kummassakin edestä kiinnitetyssä laitteessa kontaminaatio oli edennyt mittauskammioon.

Bakteerikasvua sisältäneiden näytteiden prosenttiosuus

  2 päivän kuluttua 4 päivän kuluttua 7 päivän kuluttua
Virtsanmittauslaite 1 75% 100% 100%
Virtsanmittauslaite 2 100% 100% 100%
UnoMeter™ Safeti™ Plus 0% 0% 0%

In vitro -tutkimus 2009: Jokaisesta laitteesta testattiin neljä näytettä määräajoin bakteerikasvun selvittämiseksi (n=4).

Tutkimustulosten mukaan UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmä rajoittaa kontaminaation keräyspussiin eikä laite päästä bakteerikasvua mittauskammioon tai katetriin.2

*Osoitettu In vitro

Tutustu UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmän etuihin

UnoMeter™ Safeti™ Plus auttaa ehkäisemään retrogradisia infektioita*,1,2

In vitro -tutkimustulosten mukaan UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmä rajoittaa kontaminaation keräyspussiin eikä laite päästä bakteerikasvua mittauskammioon tai katetriin.*,1,2

UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmässä on yläosaan kiinnitetty mittauskammio ja kaksi takaiskuventtiiliä, mikä auttaa vähentämään retrogradisen infektion riskiä.1

Tutkimustulosten mukaan UnoMeter™ Safeti™ Plus auttaa ehkäisemään retrogradista infektiota tehokkaammin kuin kilpailevat laitteet, joissa on perinteinen, eteen kiinnitetty mittauskammio.2

*Osoitettu In vitro

Sulje Letkun kaksoislumen auttaa vähentämään virtsankulun pysähtymisen riskiä
Sulje Näytteenottoportti, joka ehkäisee dokumentoidusti bakteerien kulkeutumista*11
Sulje Liittimen takaiskuventtiili auttaa ehkäisemään virtsan mahdollista takaisinvirtausta virtsarakkoon
Sulje Taittumaton letku auttaa vähentämään virtsankulun pysähtymisen riskiä
Sulje Yläosaan kiinnitetty tippakammio auttaa vähentämään retrogradisen infektion riskiä1
Sulje Keräyspussin takaiskuventtiili auttaa ehkäisemään virtsan takaisinvirtausta mittauskammioon
Sulje Kompakti järjestelmä auttaa vähentämään lattiakosketuksesta johtuvaa kontaminaatioriskiä

UnoMeter™ Safeti™ Plus auttaa säästämään hoitohenkilökunnan aikaa ja mahdollistaa luotettavan virtsan mittaamisen.

Järjestelmän ominaisuudet on suunniteltu niin, että hoitohenkilökunnalta kuluu vähemmän aikaa tuotteen käsittelyyn, jolloin heillä jää enemmän aikaa keskittyä potilaaseen.

UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmässä on ainutlaatuinen Kombikon™-näytteenottoportti, jonka läpinäkyvästä ikkunasta voi tarkkailla virtsan kertymistä, helppokäyttöinen avaus- ja sulkujärjestelmä mittauskammion tyhjentämiseen yhdellä kädellä sekä kätevät ja joustavat ripustusvaihtoehdot.

Sulje Kombikon™ -näytteenottoportin (neulaton) läpinäkyvästä ikkunasta voi tarkkailla virtsan kertymistä ennen näytteenottoa
Sulje Helppokäyttöinen tyhjennysventtiili (ristihana)
Sulje Mittauskammiossa on suuret, helppolukuiset numerot tarkkaa mittausta varten
Sulje Helppokäyttöinen avaus-/sulkumekanismi – Virtsa voidaan tyhjentää helposti yhdellä kädellä keräyspussiin kääntämällä mittauskammion yläosassa olevaa vipua
Sulje Kätevät ja joustavat ripustusvaihtoehdot vuodekiinnitystä varten

UnoMeter™ Safeti™ Plus on suunniteltu tarkkaan virtsan mittaamiseen kaikilla potilailla, kuljetuksen aikana ja eri osastojen erilaisissa vuodetyypeissä.

Mittauskammiossa on selkeä asteikko, joka mahdollistaa tarkan mittauksen myös potilailla, joilla virtsaneritys on niukkaa, sekä lapsipotilailla.

Kombikon™-näytteenottoportin avulla saa näytteen potilaan virtsasta myös sen määrän ollessa vähäinen. Etupuolella olevasta läpinäkyvästä ikkunasta voi tarkkailla virtsan kertymistä, kun järjestelmän toiminta on katkaistu letkupuristimella.

UnoMeter™ Safeti™ Plus -järjestelmää voi siirtää myös yhdistettynä potilaaseen.

Sulje Mahdollistaa virtsanäytteen saamisen myös potilailta, joilla virtsaneritys on niukkaa (letkupuristin mahdollistaa virtsan kertymisen näytteenottoporttiin)
Sulje Liitin on yhteensopiva kaikkien Foley-katetrien kanssa*
*ISO 20696:2018 -standardin määräysten mukaiset Foley-katetrit
Sulje Tarkistusikkunalla varustetun Kombikon™-näytteenottoportin avulla saa näytteen myös virtsanerityksen ollessa vähäinen
Sulje Voidaan kuljettaa asteikkopuoli ylöspäin potilasta kuljetettaessa menettämättä mittaustuloksia
Sulje Pienen kammion ansiosta tarkka mittaus saadaan myös sillon, kun virtsaa erittyy vähän12
Sulje Joustavien ripustusvaihtoehtojen ansiosta nopeasti kiinnitettävissä useisiin vuodetyyppeihin

Napsauta tästä tuoteluettelotiedot.

Tärkeät tiedostot

Valitse ladattavat asiakirjat tai avaa PDF napsauttamalla hiiren painikkeella.

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Fixed Bag)

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Change Bag)

Tutustu ja lue lisää

Miten voimme parhaiten auttaa saavuttamaan parempia potilastuloksia yhdessä

Yhteystiedot

*Osoitettu In vitro

 1. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of different urine-meters in an experimental bladder-drainage model: prevention of ascending contamination depends on construction of the urine meter. British J of Infect Control 2005;6(5):14-17
 2. Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.
 3. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of ascending contamination in different urine meter systems. Test Report: December 2011, data on file, ConvaTec.
 4. Maki DG, Tambyah PA; Engineering out the risk of Infection with Urinary Catheters. Emerging Infectious Diseases: Vol. 7, no. 2, March-April 2001.
 5. Marra, A. R., Sampaio Camargo, T. Z., Gonçalves, P., Sogayar, A. M., Moura, D. F., Jr, Guastelli, L. R., Alves Rosa, C. A., da Silva Victor, E., Pavão Dos Santos, O. F., & Edmond, M. B. (2011). Preventing catheter-associated urinary tract infection in the zero-tolerance era. American journal of infection control, 39(10), 817–822. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.01.013.
 6. Aubron, C., Suzuki, S., Glassford, N. J., Garcia-Alvarez, M., Howden, B. P., & Bellomo, R. (2015). The epidemiology of bacteriuria and candiduria in critically ill patients. Epidemiology and infection, 143(3), 653–662. https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0950268814000934. Accessed on 14/2/2021.
 7. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in US Hospitals and Benefits of Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf. March 2009. Page 12, Table 3. Accessed February 16, 2021.
 8. Letica-Kriegel AS, Salmasian H, Vawdrey DK, et al Identifying the risk factors for catheter-associated urinary tract infections: a large cross-sectional study of six hospitals. BMJ Open 2019;9:e022137. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022137.
 9. Centers for Medicare and Medicaid Services, http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/HospitalAcqCond/Hospital-Acquired_Conditions.html. Accessed 17/02/21
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Background: Impact of CAUTI, HYPERLINK "http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf" www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf. Accessed 17/02/21.
 11. Ashman P, Investigation of Microbial Barrier Properties of Urine Bag Sampling Ports. Test Report, March 2015, Data on file, ConvaTec.
 12. Price, L., UnoMeter Safeti Plus measuring accuracy testing (WHRI3693 TA263) , Test Report, October 29, 2012, Data on file, ConvaTec.
 13. Parker, V., Giles, M., Graham, L. et al. Avoiding inappropriate urinary catheter use and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): a pre-post control intervention study. BMC Health Serv Res 17, 314 (2017). https://doi.org/10.1186/s12913-017-2268-2. Accessed 17.03.2021.
Tämä internet-sivusto vaatii toimiakseen evästeiden sallimisen.  Evästeet auttavat meitä ymmärtämään miten käytät sivustoamme ja miten voisimme parantaa sinun ja muiden kokemuksia sivustoistamme.  Evästeitä käytetään käyntimäärien mittaamiseen sekä  sisällön kehittämiseen.  Jatkaessasi sivustojen käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeiden hallinnasta saat, kun seuraat ohjeita: 
Miten estää ja välttää evästeet.