BESKYTT PASIENTENE DINE

Vist effekt mot retrograd infeksjon*,1,2,3

UnoMeter™ Safeti™ Plus

Overvåkingssystem for timediurese

 

* Som vist in vitro

Forebygging av infeksjon

Beskytte risikopasientene ved å redusere risikoen for retrograd infeksjon. Vist effekt mot retrograd infeksjon in vitro.1,2

Optimalisert sykepleie

Intuitivt produktdesign med egenskaper som er med å spare sykepleiertid, og som gir pleiepersonell tryggheten med pålitelig urinmåling.

For alle pasienter

Utviklet for å gi nøyaktig urinmåling for alle pasienter, også ved lave volumer, under transport og for ulike sengetyper ved ulike avdelinger.

Forrige
Neste

Risikoen for kateterassosierte urinveisinfeksjoner (CAUTI)

Overvåking av timediurese er viktig for å påvise svekket væskebalanse, nedsatt nyrefunksjon samt mulige infeksjoner hos kritisk syke pasienter. Selv om det er viktig å utføre, kan kateterbasert urinmåling føre til CAUTI og ytterligere behandlingskomplikasjoner.

Utbredelse av CAUTI

CAUTI-er er de vanligste nosokomiale infeksjoner på sykehus og pleiehjem og står for >40 % av alle infeksjoner som er ervervet på institusjoner.4

Ved intensivavdelinger er pasientene utsatt for høy risiko for å utvikle CAUTI på grunn av hyppig bruk av inneliggende katetre5. Ved intensivavdelinger er 95 % av alle urinveisinfeksjoner CAUTI-er6. På grunn av deres utbredelse og til tross for eksisterende tiltak for å redusere forekomsten av CAUTI, betraktes de fortsatt som den nest viktigste helsetjenesteassosierte infeksjonen (HAI) hos kritiske syke pasienter.6


Patogenesen bak CAUTI

CAUTI utvikler seg hos opptil 25 % av pasientene som må ha urinkatetre i ≥ 7 dager4. Selv om de fleste mikroorganismene som forårsaker endemisk CAUTI kommer via en ekstraluminal bane, er det en betydelig prosentandel (30–40 %) som kommer via en intraluminal bane. Intraluminal kontaminering kan være forårsaket av refluks av mikroorganismer som har kommet inn i kateterlumen eller kontaminert urin i oppsamlingsposen.4

Komplikasjoner forårsaket av CAUTI

CAUTI-er utgjør en alvorlig trussel mot pasientene. De kan føre til forlengede sykehusopphold og komplikasjoner som sepsis og endokarditt8, og er assosiert med økt morbiditet og økonomiske konsekvenser6. Estimerte 13 000 dødsfall er assosiert med urinveisinfeksjoner i USA hvert år.8

CAUTI er en sykehusinfeksjon og fører til ikke-betaling.9
CAUTI-assosierte komplikasjoner kan føre til:

 • Ubehag for pasienter13
 • Økt morbiditet og mortalitet10
 • Sykehusopphold forlenget med 2–4 dager10
 • Økte kostnader for helsevesenet10

 

 

UnoMeter™ Safeti™ Plus overvåkingssystem for timediurese

Vist effekt mot retrograd infeksjon*,1,2

In vitro dokumentert begrensning av kontaminasjon til oppsamlingsposen1,2,3

Studieresultater in vitro viste at UnoMeter™ Safeti™ Plus er med på å forebygge retrograd infeksjon mer effektivt enn tradisjonelt urinmålerutstyr med frontmontert kammer.*,1,2,3

Erfaringene tilsier at oppmonterte systemer, slik som UnoMeter™ Safeti™ Plus er mer effektive i forebygging av oppadstigende kontaminasjon enn system som krever at man vipper målekammeret, da dette potensielt kan gi kontakt mellom kontaminert urin i innløpet av slangen.1

En in vitro-studie sammenlignet UnoMeter™ Safeti™ Plus med to frontmonterte enheter med tanke på forebygging av bakteriell migrasjon fra oppsamlingsposen til målekammeret eller kateteret i en simulert blæremodell.2

Etter 7 dager var det bare UnoMeter™ Safeti™ Plus som viste ingen vandring av bakterier fra posen til målekammeret. I begge frontmonterte enheter vandret kontamineringen inn i målekammeret.

Prosentandel av prøver med vekst av bakterier

  Etter 2 dager Etter 4 dager Etter 7 dager
Urinmåler 1 75% 100% 100%
Urinmåler 2 100% 100% 100%
UnoMeter™ Safeti™ Plus 0% 0% 0%

2009 in vitro-studie: Fire prøver ble testet for hver enhet og tatt ved gitte tidsintervaller for å vise om det var bakterievekst (n = 4).

Studieresultatene viste at UnoMeter™ Safeti™ Plus begrenser kontamineringen til oppsamlingsposen og gir ikke bakteriell migrasjon til målekammeret eller kateteret.2

*Som vist in vitro

Oppdag fordelene med UnoMeter™ Safeti™ Plus

UnoMeter™ Safeti™ er med på å forebygge retrograd infeksjon*,1,2

In vitro studieresultater har vist at UnoMeter™ Safeti™ Plus begrenser kontamineringen til oppsamlingsposen og gir ikke bakteriell migrasjon til målekammeret eller kateteret.*,1,2

Utformingen av UnoMeter™ Safeti™ Plus med toppmontert kammer og 2 enveisventiler er med på å redusere risikoen for retrograd infeksjon.1

Studieresultatene har vist at UnoMeter™ Safeti™ Plus er med på å forebygge retrograd infeksjon mer effektivt enn konkurrerende enheter med frontmontert kammer.2

*Som vist in vitro

Lukk Slange med dobbel lumen er med på å redusere urinstase
Lukk Prøveport med dokumentert forebygging av bakterieoverføring*,11
Lukk Enveisventil i konnektoren er med på å eliminere risikoen for tilbakeflyt av urin inn i blæren
Lukk Anti-knekk-spiral er med på å redusere urinstase
Lukk Det toppmonterte dryppkammer designet er med på redusere risikoen for retrograd infeksjon1
Lukk Enveisventil i oppsamlingsposen er med på å eliminere tilbakeflyt av urin inn i blæren
Lukk Kompakt system er med på å redusere risikoen for søl på gulvet

UnoMeter™ Safeti™ Plus er designet til å spare sykepleiertid og gir pleiepersonell tryggheten med pålitelig urinmåling.

Systemet er blitt utviklet med egenskaper slik at pleiepersonell kan bruke mindre av sin tid på håndtering av produktet og mer tid til å fokusere på pasienten.

UnoMeter™ Safeti™ Plus har den unike Kombikon™ prøveport med et transparent vindu for observasjon av oppsamling av urin, et intuitivt åpne-og-lukke-system slik at kammeret kan tømmes med én hånd samt enkle og fleksible opphengsmuligheter.

Lukk Kombikon™ prøveport (nålefri) med transparent vindu gjør det mulig å se oppsamling av urin før prøvetaking
Lukk Nedre utløp med enkel betjening
Lukk Store tall på kammeret for enkel og nøyaktig måling
Lukk Intuitivt åpne-/lukkehåndtak – Kan betjenes med én hånd og lar urinen ganske enkelt tømmes i oppsamlingsposen ved å vri på kranen oppå overvåkingskammeret
Lukk Enkle og fleksible opphengsmuligheter for feste til seng

UnoMeter™ Safeti™ Plus er designet til å gi nøyaktig urinmåling for alle pasienter, under transport og for ulike sengetyper ved ulike avdelinger.

Målekammeret har en fingradert skala som gjør det mulig med nøyaktig måling også for pediatriske pasienter og for pasienter med oliguri.

Kombikon™ prøveport gjør det mulig å ta prøver av pasientens urin, også ved små volumer. Det transparente vinduet på forsiden gjør det mulig å se oppsamplingen av urin når systemet klemmes av med en slangeklemme.

UnoMeter™ Safeti™ Plus kan transporteres, også mens det er tilkoblet.

Lukk Samler urinprøver også fra pasienter med lav diurese/oliguri (slangeklemme gir oppsamling ved prøveporten)
Lukk Konnektoren er kompatibel med alle foleykatetre*
*Foleykatetere som innfrir kravene i ISO 20696:2018
Lukk Kombikon™ prøveport med observasjonsvindu for oppsamling av urin gjør det mulig med prøvetaking, også ved lav urinproduksjon
Lukk Kan transporteres med forsiden opp når pasienten flyttes, uten fare for å miste målingen
Lukk Lite målekammer gjør det mulig med nøyaktig måling, også ved lave volumer12
Lukk Fleksible opphengsmuligheter for rask opphenging ved ulike sengetyper

Klikk her for informasjon om produktkatalog.

Essensielle ressurser

Velg dokumenter for å laste ned eller klikk for å åpne PDF.

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Fixed Bag)

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Change Bag)

Ta kontakt og lær mer

Hvordan kan vi best støtte deg for at vi sammen skal oppnå bedre resultater for pasientene

Kontakt

* As demonstrated in vitro

 1. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of different urine-meters in an experimental bladder-drainage model: prevention of ascending contamination depends on construction of the urine meter. British J of Infect Control 2005;6(5):14-17
 2. Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.
 3. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of ascending contamination in different urine meter systems. Test Report: December 2011, data on file, ConvaTec.
 4. Maki DG, Tambyah PA; Engineering out the risk of Infection with Urinary Catheters. Emerging Infectious Diseases: Vol. 7, no. 2, March-April 2001.
 5. Marra, A. R., Sampaio Camargo, T. Z., Gonçalves, P., Sogayar, A. M., Moura, D. F., Jr, Guastelli, L. R., Alves Rosa, C. A., da Silva Victor, E., Pavão Dos Santos, O. F., & Edmond, M. B. (2011). Preventing catheter-associated urinary tract infection in the zero-tolerance era. American journal of infection control, 39(10), 817–822. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.01.013.
 6. Aubron, C., Suzuki, S., Glassford, N. J., Garcia-Alvarez, M., Howden, B. P., & Bellomo, R. (2015). The epidemiology of bacteriuria and candiduria in critically ill patients. Epidemiology and infection, 143(3), 653–662. https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0950268814000934. Accessed on 14/2/2021.
 7. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in US Hospitals and Benefits of Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf. March 2009. Page 12, Table 3. Accessed February 16, 2021.
 8. Letica-Kriegel AS, Salmasian H, Vawdrey DK, et al Identifying the risk factors for catheter-associated urinary tract infections: a large cross-sectional study of six hospitals. BMJ Open 2019;9:e022137. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022137.
 9. Centers for Medicare and Medicaid Services, http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/HospitalAcqCond/Hospital-Acquired_Conditions.html. Accessed 17/02/21
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Background: Impact of CAUTI, HYPERLINK "http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf" www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf. Accessed 17/02/21.
 11. Ashman P, Investigation of Microbial Barrier Properties of Urine Bag Sampling Ports. Test Report, March 2015, Data on file, ConvaTec.
 12. Price, L., UnoMeter Safeti Plus measuring accuracy testing (WHRI3693 TA263) , Test Report, October 29, 2012, Data on file, ConvaTec.
 13. Parker, V., Giles, M., Graham, L. et al. Avoiding inappropriate urinary catheter use and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): a pre-post control intervention study. BMC Health Serv Res 17, 314 (2017). https://doi.org/10.1186/s12913-017-2268-2. Accessed 17.03.2021.
Informasjonskapsler (cookies) trengs for å få denne nettsiden til å fungere optimalt. De hjelper oss med å forstå hvordan du bruker nettsiden, og forbedrer opplevelsen både for deg og andre. Informasjonskapslene på denne nettsiden brukes kun for trafikkmåling og optimalisering av sidens innhold. Om du fortsetter å surfe på denne nettsiden, godkjenner du bruken av informasjonskapsler. For mer informasjon om hvordan du tar bort informasjonskapslene, følg instruksjonene om "hvordan blokkere og unngå informasjonskapsler".
Les mer om vår cookie-policy.