Ett omfattande utbud av lösningar för respiratorvård med syrgas- och aerosolbehandling

Bekvämt för patienten

Vi tillhandahåller bekväma och tillförlitliga lösningar för respiratorvård för att tillgodose enskilda patienters behov.

Ett omfattande sortiment med mjuka material, flexibla masker i olika varianter och storlekar.

Bekvämt för vårdgivare

Vi stöttar vårdgivarna så att de kan utföra nödvändiga dagliga rutiner på ett säkert och effektivt sätt och vårda patienterna på ett effektivare sätt. 

Funktionellt utformade produkter inklusive Fits-All™-koppling och No-Crush™-slang i praktiska förpackningar med tydlig märkning.

 

Miljövänligt

Vi bygger in säkerhet i produktdesignen med miljövänliga material.

Produkterna är fria från DEHP/ftalater, latex och bisfenol. Vårt FreeLine™-sortiment är helt fritt från PVC.

Previous
Nästa

Unomedical syrgasbehandling

Syrgasbehandling används för medicinsk intervention i olika kliniska områden för att behandla patienter med hypoxi och hypoxemi.

Olika sjukdomsmönster och olika typer av tillämpningar kräver olika nivåer av syresättning.1

Unomedical Oxygen Delivery System är ett komplett utbud av produkter som kan tillgodose praktiskt taget alla situationer där syrgasförsörjning krävs.

Alla har särskilda funktioner som är utformade att hjälpa vårdpersonalen att ge sina patienter bästa möjliga vård.

Low 24-40%

Akut och kronisk användning

Avsedd för användning då en exakt kontroll av FiO2 inte krävs.

Används med flödeshastighet på upp till 6 liter/min hos vuxna patienter.2

Syrgas som tillförs via nasal näsgrimma vid flödeshastigheter på ≤4 l/min behöver inte fuktas.3,4

FiO2 kan fluktuera mycket beroende på andningsmönstret hos patienten.5

Unomedical Sof-Touch™ nasala grimmor

Särskilt formade, extra mjuka och flexibla nasala näsgrimmor

Komplett utbud (klicka för information från produktkatalog):

Nasal grimma Syrgaskatetrar

Fits-All™-koppling för anslutning till en syrgasnippel eller direkt till en flödesmätarskruv, vilken innebär att ingen adapter behövs.

Transparent material så patienten kan observeras.

Sof-Touch™ näsbrygga och extra mjuk grimslang för god patientkomfort. Storlekar finns för nyfödda/prematurer, spädbarn, barn och vuxna.

No-Crush™-slang minskar risken för ocklusion och stopp.

Fri från DEHP/ftalater, latex och bisfenol för ökad patient- och miljösäkerhet.

Medium 35-50%

Akut användning

Avsedd för användning då en exakt kontroll av FiO2 inte krävs.

Medelhög FiO2 levereras vid syrgasflöden på 5 till 10 l/min.

Flödeshastigheten ska upprätthållas med 5 l/min eller mer för att undvika återinandning av utandad CO2.2,6,7

FiO2 kan fluktuera och påverkas av patientens kondition och andningsmönster.8

Unomedical syrgasmasker för medelhög koncentration

Mjuka och flexibla masker med slät yta för utmärkt tätning och god användarkomfort

Fits-All™-koppling för anslutning till en syrgasnippel eller direkt till en flödesmätarskruv, vilken innebär att ingen adapter behövs.

No-Crush™-slang minskar risken för ocklusion och stopp.

Justerbar näsklämma ger bekväm passform.

Transparent material så patienten kan observeras.

Design som är förlängd under hakan underlättar patientens acceptans och bekvämlighet.

Fri från DEHP/ftalater, latex och bisfenol för ökad patient- och miljösäkerhet. Finns också i PVC-fritt utförande.

Fixed 24-60%

Akut användning

Utformad för användning i de fall då en exakt kontroll av FiO2 krävs.

System med fast flöde/fast koncentration levererar en angiven gasblandning.

Venturimaskset levererar angiven FiO2 oavsett patientens andningsmönster men beroende på maskens passform.

Unomedical venturimasker med enkla diluters

Mjuka och flexibla masker med diluters som klarar alla koncentrationer

Komplett utbud

(klicka för information från produktkatalog):

Venturimaskset (enkla eller justerbara diluters)

Justerbar näsklämma ger bekväm passform.

Transparent material så patienten kan observeras.

Design som är förlängd under hakan underlättar patientens acceptans och bekvämlighet.

Ansiktstält möjliggör samtidig tillförsel av aerosolterapi/fuktning.

No-Crush™-slang minskar risken för ocklusion och stopp.

FiO2 och flödeshastighet för syrgas anges tydligt på varje diluter för snabb och enkel identifiering.

Fits-All™-koppling för anslutning till en syrgasnippel eller direkt till en flödesmätarskruv, vilken innebär att ingen adapter behövs.

Fri från DEHP/ftalater, latex och bisfenol för ökad patient- och miljösäkerhet.

High 40-80%

Akut användning

Utformad för användning när en viss mängd O2 krävs för att kunna hantera oförutsägbara andningsmönster.

Med en flödeshastighet på 6–10 l/min tillhandahåller återandningssystemet 40–70 % syrgas och med en minsta flödeshastighet på 10 l/min tillhandahåller icke-återandningssystemet 60–80 % syrgas.9

Syrgasflöde ska alltid tillföras för att upprätthålla minst en tredjedel till en halvfull reservoarpåse vid inandning.9

FiO2 kan fluktuera och påverkas av patientens kondition och andningsmönster.10

Unomedical syrgasmasker för hög koncentration

Mjuka och flexibla masker med slät yta för utmärkt tätning och god användarkomfort

Komplett utbud

(klicka för information från produktkatalog):

Syrgasmasker för hög koncentration (masker för återandning och icke-återandning)

Justerbar näsklämma ger bekväm passform.

Transparent material så patienten kan observeras.

En vridbar koppling mellan mask och slang/påse minskar risken för att masken vrids ur led.

Design som är förlängd under hakan underlättar patientens acceptans och bekvämlighet.

No-Crush™-slang minskar risken för ocklusion och stopp.

Fits-All™-koppling för anslutning till en syrgasnippel eller direkt till en flödesmätarskruv, vilken innebär att ingen adapter behövs.

Fri från DEHP/ftalater, latex och bisfenol för ökad patient- och miljösäkerhet.

Unomedical aerosolbehandling

Ett omfattande sortiment av nebuliseringslösningar för trakeobronkial och alveolär deponering för att tillgodose patienternas behandlingsbehov vid olika sjukdomar i andningsvägarna. Alla produkter är försedda med olika specialfunktioner som är utformade för att hjälpa vårdpersonalen att ge patienterna bästa möjliga vård.

Miljövänliga material

Ftalat-/DEHP- och PVC-fria lösningar för respiratorvård

Vi erbjuder medicinska produkter och förpackningslösningar som följer högsta miljöstandard för att säkerställa patient- och miljösäkerheten. Vi arbetar progressivt för att ytterligare minska och byta ut ämnen som ingår i Substances of Concern (SoC).

I nuläget är Unomedicals andningsvägsprodukter redan fria från DEHP/ftalater, latex och bisfenol. Dessutom är vårt FreeLine™-sortiment för respiratorvård helt PVC-fritt.


Unomedicals respiratorvårdprodukter är fria från ftalater/DEHP

DEHP (di-(2-etylhexyl)-ftalat) har varit den vanligaste mjukgöraren bland ftalaterna (används för att mjukgöra PVC-baserad plast) inom medicinteknikbranschen.11

Långvarig exponering för DEHP har kopplats till effekter på reproduktionen vid djurförsök, bland annat oro över den manliga fortplantningsförmågan.11-21

Baserat på dessa farhågor har vi bytt ut DEHP mot icke-toxiska mjukgörare (DEHT) i våra lösningar för respiratorvård.

 

 

FreeLine™ PVC-fria masklösningar för syrgas- och aerosolbehandling

TFör att minska miljöpåverkan i samband med tillverkning och återvinning av produkter som innehåller polyvinylkorid (PVC) har alternativa, PVC-fria produkter rekommenderats av ett antal hälsoexperter och statliga organ i många branscher. Under produktion och avyttring har PVC visats orsaka mer föroreningar och gifter än andra plaster.22

Baserat på dessa farhågor har vi börjat erbjuda PVC-fria alternativ för vanligt förekommande produkter, som syrgas- och aerosolmasker.

 

Viktiga resurser

Välj dokument för att ladda ned eller klicka för att öppna PDF.

Respiratory Care Brochure

DEHP-Free Brochure

Klicka här för information om produktkatalogen.

Ta kontakt och lär dig mer

Hur vi bäst kan hjälpa dig att uppnå förbättrat patientresultat tillsammans

Kontakt

 1. O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, Mak V; British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline Group; BTS Emergency Oxygen Guideline Development Group. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017 Jun;72(1):ii1-ii90.
 2. Fulmer JD, Snider GL. ACCP-NHLBI National Conference on Oxygen Therapy. Chest 1984;86(2):234-247. Concurrent publication in Respir Care 1984;29(9):922-93.
 3. Estey W. Subjective effects of dry versus humidified low-flow oxygen. Respir Care 1980;25(11):1143-1144.
 4. Campbell EJ, Baker MD, Crites-Silver P. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by nasal cannula: a prospective study. Chest 1988;93(2):289-293.
 5. Bazuaye EA, Stone TN, Corris PA, Gibson GJ. Variability of inspired oxygen concentration with nasal cannulas. Thorax 1992;47(8):609-611.
 6. Reinarz JA, Pierce AK, Mays BB, Sanford JP. The potential role of inhalation therapy equipment in nosocomial pulmonary infections. J Clin Invest 1965; 44:831-839.
 7. Jensen AG, Johnson A, Sandstedt S. Rebreathing during oxygen treatment with face mask: the effect of oxygen flow rates on ventilation. Acta Anaesthesiol Scand 1991;35(4):289-292.
 8. Jeffrey AA, Warren PM. Should we judge a mask by its cover? Thorax 1992;47(7):543-546.
 9. American Association for Respiratory Care. Clinical practice guideline: oxygen therapy for adults in the acute care facility – 2002 revision and update. Respir Care 2002;47(6).
 10. Cairo JM. Mosby's Respiratory Care Equipment. 10th ed. St. Louis: Elsevier; 2018:84-95.
 11. Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks (SCENIHR) Opinion on the safety of medical devices containing DEHP plasticised PVC or other plasticisers on neonates and other groups possibly at risk - 6 February 2008.
 12. Parks LG, Ostby JS, Lamright CR, et al. The Plasticizer Diethylhexyl Phthalate Induces Malformations by Decreasing Fetal Testosterone Synthesis during Sexual Differentiation in the Male RatToxicol Sci 2000; 58:339-349.
 13. Bornehag CG, Sundell J, Weschler CJ, Sigsgaard T, Lundgren B, Hasselgren M, et al. 2004. The association between asthma and allergic symptoms in children and phthalates in house dust: a nested case–control study. Environ Health Perspect 112:1393–1397.
 14. Hauser R, Meeker JD, Duty S, Silva MJ, Calafat AM. 2006. Altered semen quality in relation to urinary concentrations of phthalate monoester and oxidative metabolites. Epidemiology 17(6):682–691.
 15. Kimber I, Dearmna RJ. 2010. An assessment of the ability of phthalates to influence immune and allergic responses. Toxicology 271:73–82.
 16. Meeker JD, Calafat AM, Hauser R. 2009a. Urinary metabolites of di(2-ethylhexyl) phthalate are associated with decreased steroid hormone levels in adult men. J Androl 30(3):287–297.
 17. Meeker JD, Sathyanarayana S, Swan SH. 2009b. Phthalates and other additives in plastics: human exposure and associated health outcomes. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 364(1526):2097–2113.
 18. Mendiola J, Meeker JD, Jorgensen N, Andersson AM, Liu F, Calafat AM, et al. 2011. Urinary concentrations of di(2-ethylhexyl) phthalate metabolites and serum reproductive hormones: Pooled analysis of fertile and infertile men. J Androl; doi: 10.2164/ jandrol.111.013557 [19 May 2011].
 19. Swan SH. 2008. Environmental phthalate exposure in relation to reproductive outcomes and other health endpoints in humans. Environ Res 108(2):177–184.
 20. Swan SH, Main KM, Liu F, Stewart SL, Kruse RL, Calafat AM, et al. 2005. Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure. Environ Health Perspect 113:1056–1061.
 21. Desdoits-Lethimonier C, Albert O, Le Bizec B, Perdu E, Zalko D, Courant F, Lesné L, Guillé F, Dejucq-Rainsford N, Jégou B (3/2012) Human testis steroidogenesis is inhibited by phthalates. Hum Reprod; 2012 Mar 8.
 22. Ackerman F., Massey R. "The Economics of Phasing Out PVC" Global Development and Environment, Tufts University, December 2003, revised May 2006, www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/Economics_of_PVC_revised.pdf, Accessed August 29, 2019.

Cookies krävs för att få denna webbplats att fungera. De hjälper oss också att veta lite om hur du använder vår webbplats, vilket förbättrar webbupplevelsen både för dig och andra. Cookies på denna webbplats används bara för trafikmätning och optimering av sidans innehåll. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies. För mer information om hur du tar bort cookies följ instruktionen "Så här blockeras och undviks cookies".

Läs mer om vår cookie policy här.