SKYDDA DINA PATIENTER

Uppvisat effektivitet mot retrograd infektion*,1,2,3

UnoMeter™ Safeti™ Plus

Övervakningssystem för timdiures

 

* Har visats in vitro

Infektionsförebyggande

Skydda riskutsatta patienter genom att minska risken för retrograd infektion. In vitro-beprövad effektivitet mot retrograd infektion.1,2

Optimerad vård

Intuitiv produktdesign med funktioner som bidrar till att spara tid för sköterskan och ger vårdgivarna större tillit till att urinmätningen är tillförlitlig.

För alla patienter

Den är utformad att ge korrekt urinmätning för alla patienter, också låga volymer, under transport och för olika typer av sängar vid olika vårdavdelningar.

Previous
Nästa

Risk för kateterrelaterad urinvägsinfektion (KAD-UVI)

Övervakning av timdiures är avgörande för att upptäcka en nedsatt vätskebalans, njursvikt eller möjliga infektioner hos kritiskt sjuka patienter.
Det är viktigt att utföra kateterbaserad urinmätning men det kan leda till KAD-UVI och ytterligare behandlingskomplikationer.

Förekomst av KAD-UVI

KAD-UVI är de vanligaste nosokomiala infektionerna på sjukhus och vårdhem och utgör > 40% av alla institutionellt förvärvade infektioner.4

På intensivvårdsavdelningen löper patienter stor risk att drabbas av KAD-UVI på grund av frekvent användning av kvarkatetrar5. På intensivvårdsavdelningen är 95 % av alla urinvägsinfektioner KAD-UVI6. På grund av förekomsten och trots befintliga åtgärder för att minska incidensen av KAD-UVI betraktas det fortfarande som den näst viktigaste vårdrelaterade infektionen bland kritiskt sjuka patienter.6


Patogenes för KAD-UVI

KAD-UVI utvecklas i upp till 25 % av de patienter som kräver urinkateter under ≥ 7 dagar4. Trots att flertalet mikroorganismer som orsakar endemisk KAD-UVI härrör från extraluminal källa är det en betydande andel (30–40 %) kateterinfektioner som härrör från intraluminal källa. Intraluminal kontamination kan orsakas av ett återflöde av mikroorganismer som har tagit sig in i kateterlumen eller kontaminerad urin i uppsamlingspåsen.4

Komplikationer som orsakats av KAD-UVI

KAD-UVI är ett allvarligt hot mot patienter. Det kan leda till en längre sjukhusvistelse och komplikationer som sepsis och endokardit8 och är associerade med ökad morbiditet och ekonomiska konsekvenser6. Det uppskattas att cirka 13 000 dödsfall årligen kan kopplas till urinvägsinfektioner (UVI) i USA.8

KAD-UVI är ett sjukhusförvärvat tillstånd som resulterar i att betalning uteblir.9
KAD-UVI-associerade komplikationer kan leda till följande:

 • Patientobehag13
 • Ökad morbiditet och mortalitet10
 • Längden på sjukhusvistelsen ökar med 2–4 dagar10
 • Ökade sjukvårdskostnader10

 

 

UnoMeter™ Safeti™ Plus övervakningssystem för timdiures

Uppvisat effektivitet mot retrograd infektion*,1,2

In vitro-beprövad begränsning av kontamination i uppsamlingspåsen1,2,3

In vitro-studieresultat har påvisat att UnoMeter™ Safeti™ Plus hjälper till att förebygga retrograd infektion effektivare än traditionella urinmätningsenheter med en frontmonterad behållare.*,1,2,3

Toppmonterade system som UnoMeter™ Safeti™ Plus har visat sig vara effektivare vad gäller att förebygga stigande kontamination än system som kräver vinkling för att tömma övervakningsbehållaren, något som potentiellt kan leda till kontakt med kontaminerat urin i slanginloppet.1

En in vitro-studie jämförde UnoMeter™ Safeti™ Plus med två frontmonterade enheter vad gäller förebyggande av bakteriell migrering från uppsamlingspåsen till mätkammaren eller katetern i en simulerad urinblåsemodell.2

Efter 7 dagar var det bara UnoMeter™ Safeti™ Plus som inte påvisade någon progression av bakterier från påsen till mätkammaren. I båda de frontmonterade enheterna progredierade kontaminationen in i mätkammaren.

Andel prover med bakterietillväxt

  Efter 2 dagar Efter 4 dagar Efter 7 dagar
Urinmätare 1 75% 100% 100%
Urinmätare 2 100% 100% 100%
UnoMeter™ Safeti™ Plus 0% 0% 0%

In vitro-studie 2009: Fyra prover testades för varje enhet och proverna togs med vissa givna tidsintervaller för att visa om det fanns bakterietillväxt (n=4).

Studieresultaten visar att UnoMeter™ Safeti™ Plus innehåller kontamination i uppsamlingspåsen men inte medger att bakterierna migrerar till mätkammaren eller katetern.2

*Har visats in vitro.

Upptäck fördelarna med UnoMeter™ Safeti™ Plus

UnoMeter™ Safeti™ Plus förebygger retrograd infektion*,1,2

In vitro-studieresultat visar att UnoMeter™ Safeti™ Plus innehåller kontamination i uppsamlingspåsen men inte medger bakteriell migrering till mätkammaren eller katetern.*,1,2

Designen av UnoMeter™ Safeti™ Plus med en toppmonterad behållare och 2 envägsventiler minimerar risken för retrograd infektion.1

Studieresultaten visar att UnoMeter™ Safeti™ Plus förebygger retrograd infektion effektivare än konkurrerande enheter med en traditionell frontmonterad behållare.2

*Har visats in vitro

Close Dubbellumenslang bidrar till att minimera urinstas
Close Provtagningsport med dokumenterad prevention av bakteriell överföring*,11
Close Envägsventil i kopplingen som bidrar till att eliminera risken för att urin flödar tillbaka till urinblåsan
Close Antikinkspiral bidrar till att minimera urinstas
Close Design med toppmonterad droppkammare bidrar till att minska risken för retrograd infektion1
Close Envägsventil i uppsamlingspåsen som bidrar till att förebygga backflöde av urin till behållaren
Close Kompakt system hjälper till att minimera risken för kontamination på golvet

UnoMeter™ Safeti™ Plus har utformats för att spara tid för sköterskan och ger vårdgivarna tillit till att urinmätningen är tillförlitlig.

Systemet har utvecklats med funktioner för att vårdgivare ska kunna lägga mindre tid på hantering av produkten och mer tid på att fokusera på patienten.

UnoMeter™ Safeti™ Plus erbjuder den unika provtagningsporten Kombikon™ med ett genomskinligt fönster för observation av ansamling av urin, ett intuitivt öppet och stängt hanteringssystem för tömning av behållaren med en hand och smidiga och flexibla upphängningsalternativ.

Close Kombikon™ provtagningsport (nålfri) med ett genomskinligt fönster för observation av ansamling av urin före provtagning
Close Lättanvänt bottenutlopp
Close Stora siffror på behållaren för enkel och exakt mätning
Close Intuitivt handtag för öppning/stängning – enhandsgrepp möjliggör att urinet kan tömmas i uppsamlingspåsen genom att kranen ovanpå övervakningsbehållaren vrids
Close Smidiga och flexibla upphängningsalternativ för fixering vid sängen

UnoMeter™ Safeti™ Plus är utformat att ge korrekta urinmätningar till alla patienter, under transport och för olika sängtyper vid olika vårdavdelningar.

Mätkammaren har en detaljerad gradering som medger korrekta mätningar också för patienter med oliguri samt pediatriska patienter.

Provtagningsporten Kombikon™ möjliggör provtagning av patienturin, också vad gäller låga volymer. Det genomskinliga fönstret på framsidan möjliggör observation av hur urin ansamlas när systemet förses med slangklämma.

UnoMeter™ Safeti™ Plus kan transporteras också när det är inkopplat.

Close Insamling av urinprover också från patienter med låg diures/oliguri (slangklämma möjliggör urinansamling vid provtagningsporten)
Close Kopplingen är kompatibel med alla foleykatetrar*
*Foleykatetrar uppfyller kraven enligt ISO 20696:2018
Close Provtagningsporten Kombikon™ med observationsfönstret för urinansamling medger provtagning, också vid låga urinflöden
Close Kan transporteras med framsidan upp när patienten förflyttas utan risk för att tappa mätningen
Close En liten behållare medger korrekt mätning också vid låga volymer12
Close Flexibla upphängningsalternativ medger snabb fästning vid olika sängtyper

Klicka här för information om produktkatalogen.

Viktiga resurser

Välj dokument för att ladda ned eller klicka för att öppna PDF.

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Fixed Bag)

UnoMeter™ Safeti™ Plus Brochure (Change Bag)

Ta kontakt och lär dig mer

Hur vi bäst kan hjälpa dig att uppnå förbättrat patientresultat tillsammans

Kontakt

*Har visats in vitro

 1. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of different urine-meters in an experimental bladder-drainage model: prevention of ascending contamination depends on construction of the urine meter. British J of Infect Control 2005;6(5):14-17
 2. Ashman P, SMTL Closed System Study Test Report, 2009, Data on file, ConvaTec Inc.
 3. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of ascending contamination in different urine meter systems. Test Report: December 2011, data on file, ConvaTec.
 4. Maki DG, Tambyah PA; Engineering out the risk of Infection with Urinary Catheters. Emerging Infectious Diseases: Vol. 7, no. 2, March-April 2001.
 5. Marra, A. R., Sampaio Camargo, T. Z., Gonçalves, P., Sogayar, A. M., Moura, D. F., Jr, Guastelli, L. R., Alves Rosa, C. A., da Silva Victor, E., Pavão Dos Santos, O. F., & Edmond, M. B. (2011). Preventing catheter-associated urinary tract infection in the zero-tolerance era. American journal of infection control, 39(10), 817–822. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2011.01.013.
 6. Aubron, C., Suzuki, S., Glassford, N. J., Garcia-Alvarez, M., Howden, B. P., & Bellomo, R. (2015). The epidemiology of bacteriuria and candiduria in critically ill patients. Epidemiology and infection, 143(3), 653–662. https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0950268814000934. Accessed on 14/2/2021.
 7. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in US Hospitals and Benefits of Prevention. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/hai/pdfs/hai/scott_costpaper.pdf. March 2009. Page 12, Table 3. Accessed February 16, 2021.
 8. Letica-Kriegel AS, Salmasian H, Vawdrey DK, et al Identifying the risk factors for catheter-associated urinary tract infections: a large cross-sectional study of six hospitals. BMJ Open 2019;9:e022137. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022137.
 9. Centers for Medicare and Medicaid Services, http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/HospitalAcqCond/Hospital-Acquired_Conditions.html. Accessed 17/02/21
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Background: Impact of CAUTI, HYPERLINK "http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf" www.cdc.gov/HAI/pdfs/toolkits/CAUTItoolkit_3_10.pdf. Accessed 17/02/21.
 11. Ashman P, Investigation of Microbial Barrier Properties of Urine Bag Sampling Ports. Test Report, March 2015, Data on file, ConvaTec.
 12. Price, L., UnoMeter Safeti Plus measuring accuracy testing (WHRI3693 TA263) , Test Report, October 29, 2012, Data on file, ConvaTec.
 13. Parker, V., Giles, M., Graham, L. et al. Avoiding inappropriate urinary catheter use and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI): a pre-post control intervention study. BMC Health Serv Res 17, 314 (2017). https://doi.org/10.1186/s12913-017-2268-2. Accessed 17.03.2021.

Cookies krävs för att få denna webbplats att fungera. De hjälper oss också att veta lite om hur du använder vår webbplats, vilket förbättrar webbupplevelsen både för dig och andra. Cookies på denna webbplats används bara för trafikmätning och optimering av sidans innehåll. Om du fortsätter att surfa på den här webbplatsen godkänner du användandet av cookies. För mer information om hur du tar bort cookies följ instruktionen "Så här blockeras och undviks cookies".

Läs mer om vår cookie policy här.